FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME VE FAALİYETE DAYALI YÖNETİMİN İŞLETME STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ

Reşat Karcıoğlu, Gülizar Binboğa
2.399 2.854

Öz


Özet:İşletmelerin geleceklerini şekillendirebilmelerinde stratejik büyük bir öneme sahiptir.  İşletmelerin geleceklerini şekillendirebilmelerinde stratejik büyük bir öneme sahiptir.  İşletmelerin geleceklerini şekillendirebilmelerinde stratejik büyük bir öneme sahiptir.

 

İşletme yönetimin alacağı stratejik kararların belirlenmesinde Faaliyete Dayalı Yönetim (FDY) ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme (FDM) iki önemli araçtır. FDY, FDM tarafından sağlanan maliyet bilgisini kullanarak süreçlerin iyileştirilmesini ve karlılığın arttırılmasını sağlar.Bunun sonucunda da i

 

şletmeler rekabette önemli bir üstünlüğe sahip olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Yönetim, Stratejik Kararlar.Abstract:  Key Words:  Activity-Based Costing (ABC), Activity-BasedManagement (ABM), Strategic Decisions.Strategic decisions have a major importance in the shaping of the future of the businesses. Determining the strategic decisions of business management will be Activity-Based Costing (ABC) and Activity-Based Management (ABM) has two important tools. ABM using cost information provided by the ABC process improvement and provide increased profitability.As a result, the business have an important competitive advantage.Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Faaliyete Dayalı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.