TÜRKİYE-SURİYE DIŞ TİCARETİNİN SEKTÖREL ANALİZİ

Ali Rıza Sandalcılar
2.229 691

Öz


ÖZET

Türkiye 24 Ocak 1980 tarihinde aldığı kararlar doğrultusunda ekonomik büyümenin ve kalkınmanın motorunu dışa açık büyüme modeli olarak belirlemiş ve bu bağlamda ihracata yönelik sanayi stratejileri uygulamaya başlamıştır. Zaman içerisine dış ticaret yapısında meydana gelen pozitif değişiklikler, dış ticaret hacmini sürekli arttırmıştır.

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye-Suriye dış ticaretini mal grupları bazında analiz etmektir. Bu bağlamda, Türkiye’nin “Komşularla Sıfır Problem” politikasının dış ticaret üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Analizde Geniş Ekonomik Kategorilere göre Sınıflandırma (BEC) ve Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırılması (SITC) kullanılmış, Türkiye Suriye arasındaki rekabet gücünün ölçülmesi için ise Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) indeksi hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, Türkiye SITC sınıflandırılması bazında 2 numaralı mal grubu hariç, diğer mal gruplarının tamamında Suriye pazarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.