BANKALARIN KREDİ KARTI PUAN UYGULAMALARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İsmail BEKCİ
1.694 2.760

Öz


Bankalar, müşterilerine daha iyi kredi kartı hizmeti sunabilmek için puan, ikramiye, prim, hediye vb. adlarla bir takım puan uygulamaları sunmaktadırlar. Uygulamada kullanılan bu puanların hem bankalar, hem de ticari işletmeler açısından muhasebeleştirilmesi de önem arz etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de kredi kartı ile ilgili puan uygulamalarının muhasebeleştirilmesinde bazı belirsizliklerin olduğu da görülmektedir.

Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramı gereği, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğinden, kredi kartı puan uygulamalarının muhasebe kayıtlarına alınmasıyla mali tabloların gerçeğe uygun bilgi sunması sağlanmış olacaktır.

Bu çalışmada, işletmelerin kredi kartları ile kazanmış oldukları puanlar ve bu puanların kullanımlarının, hem işletmeler hem de bankalar açısından nasıl muhasebeleştirileceği konusu incelenmiştir. İşletmelere yön vereceği düşünülerek kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalar örnek verilerek değerlendirilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.