DİNAMİK PROGRAMLAMA VE BİR ECZA DEPOSUNUN ŞEHİR İÇİ İLAÇ DAĞITIMINA ALTERNATİFLİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Sait Patır
1.464 859

Öz


Özet: Günümüz rekabet ortamında, bir dizi kararlar alarak ürün veya
hizmeti iyileştirme çabaları kaçınılmazdır. Hizmetin veya verilen siparişin en
kısa sürede ve en iyi kalitede karşılanması iş dünyasının temel prensibidir. En
iyi kararın alınmasına yardım eden birçok yöntem sayılabilir. Bu tekniklerden
biri de, Dinamik programlama tekniğidir. Dinamik programlama, sorunu
parçalara ayırarak, her parça veya durum için en iyi kararı almaya ve
nihayetinde de optimal karara ulaşmayı hedefleyen bir optimallık tekniğidir. Bu
nedenle, bir ilaç deposunun, dağıtım sorunu ele alınmıştır. Dinamik
programlama ile en kısa yol bulunmuştur. Elde edilen bulgularla, şehir içi
eczaneler dokuz bölgeye ayrılmış ve gelen siparişlerin en kısa zamanda
karşılanması için alternatif bir yol belirlenerek, işletmeye önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet, Karar Verme, Dinamik Programlama, En
Kısa Yol, Sipariş Verme, İlaç Depolama

 

Abstract: In the competition world today, it is inevitable to take
decisions in order to improve quality of goods and services. In today’s business
worlds the based principle is to delivery the service or placed orders in shortest
time period and at best quality. There are a number of methods helping to take
the best decision. One of these techniques is The Dynamic Programming.
Dynamic programming is an optimization technical that divides the problem
into parts and aims finally to reach to the optimal decision in every part and
every situation. For his reasons a delivery problem of a medical store is chosen
as a case study. The shortest way is found by using Dynamic Programming.
With the data reached pharmacies in the city center are divided into nine regions
and a new and alternative distribution way is found and offered in order to
deliver the incoming orders in the best and the shortest way possible.
Key Words: Competition, Decision Making, Dynamic Programming,
the Shortest Way, Ordering, Medical Storage


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.