FİRMALARDA İÇ DENETİM VE NOKSANLIK-FAZLALIK İLİŞKİSİ

Turan Öndeş
1.305 672

Öz


Özet: Firmalar zaman zaman kasa, banka ve mal hesaplarında
muhasebe kayıtları ile fiili sayım sonucu ortaya çıkan farklılıklarla
karşılaşabilirler. Kasa, banka ve mal noksanlığı unutma, hata sonucu olabileceği
gibi, hırsızlıktan, personel kusurundan yada zimmetten de ortaya çıkmış olabilir.
İç denetçiler enstitüsü işletmelerde iç denetim sorumluluğunun
yöneticilerde olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada kasa, banka ve mal
hesaplarında fazlalık yada noksanlık olması halinde iç denetim yapma
gerekliliği vurgulanmış ve vergi mevzuatı açısından yapılması gerekenler
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, kasa fazlalığı, kasa noksanlığı, banka
fazlalığı, banka noksanlığı, mal fazlalığı, mal noksanlığı

 

Abstract: Times to times cooperatives like firms can meet differences
that came to light between the recorded journal entries at the accounts of cash
on hand, cash in banks, and merchandise and actual counting on the accounts.
Some of the reasons for the inventory shortages of cash, banks, and
merchandise can be caused by unintentional wrong doing, negligence, or
forgetting.
On the other hand, some of the reasons for the shortages may be resulted
from burglary, personal intentional wrong doings, or embezzlement. The
Institute of Internal Auditors states that a firm manager is responsible for the
control in a firm. In this paper, necessity of an internal control and the possible
actions that can be taken in case a firm faces to overages of the account of cash,
bank, or merchandise are mentioned.
Key Words: Internal audit, cash shortages or overages, inventory
shortages or overages.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.