İHTİYATLILIK İLKESİNİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Demirci
1.563 502

Öz


Ozet: .htiyatl.l.k ilkesinin savunucular. onu belirsiz cevre riskleriyle
ilgilenmede butun duzeylerde cevreyi koruman.n k.lavuzu olarak kabul ederken;
kars.tlar. ilkenin formulasyonu, aplikasyonu ve yasal statusu gibi cesitli
yonlerine iliskin bircok soruna isaret etmektedir. Bu cal.smada ihtiyatl.l.k
ilkesinin lehinde ve aleyhinde temel argumanlar ele al.nm.st.r. Belirsiz
durumlarda cevreye iliskin kararlarlar. almay. yonlendirebilmesi icin ilkenin
daha fazla rafine edilmesi gerekti.i sonucuna var.lm.st.r.
Anahtar Kelimeler: .htiyatl.l.k ilkesi, bilimsel belirsizlik, cevre
politikas..

 

Abstract: While proponents of the Precautionary Principle regard it
as a guide for environmental protection at all levels in dealing with uncertain
risks, opponents point out many problems related to its various aspects such as
its formulation, application and legal status. This paper highlights main
arguments for and against the Precautionary Principle. The paper concludes that
further refinement of the principle is necessary to govern environmental
decision making under conditions of uncertainty.
Key Words: Precautionary Principle, scientific uncertainty,
environmental policy.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.