EKONOMİDEKİ KUR BELİRSİZLİĞİ VE ŞOKLARININ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNE ETKİSİ: 1989-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Sibel Cengiz
1.154 410

Öz


Özet: Bu çalısmada, artan belirsizliğin rekabetçi olmayan isgücü
piyasasında kayıt dısı istihdamı ve issizliği nasıl etkilediği arastırılmıstır. Bu
iliski Türkiye’de 1989-2006 yılları için EKK yöntemi ile tahmin edilmistir. Kur
riskini modellemek için bu çalısmada ARCH ve kukla değisken yöntemi
kullanılmıstır. Test sonucunda, kur riskindeki artısla issizlik arasında anlamlı
bir iliskinin olduğu görülmüstür. Daha da önemlisi Türkiye açısından kur
riskinin zirveye ulasarak krize dönüstüğü yıllarda kukla değiskenin de
gösterdiği gibi 1 milyondan fazla kisi kayıt dısı çalısma alanlarına
yönelmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kur belirsizliği, kayıt dısı istihdam, isgücü
piyasası katılıkları

 

Abstract: This study investigates to what extent that inreasing
unceartinity affets informal employment and unemployment under noncompetitive
labor markets conditions. This relation is estimated by OLS fort he
between period 1989-2006 in Turkey. In order to modelling the rate risk the
methods of ARCH and dummy variable are being used. The result of the test
indicates, it has been realised that there is a meaningful connection between the
increase of exchange rate risk and the unemployment. More important part of at
those years that the exchange rate to reach peak level and become a crisis, as
the dummy variable variant shows, more then 1 billion people fronted to the
informal employment, the rigidities of labour market.
Key Words: The uncertanity of exchange, informal employment, the
rigidities of the labour market


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.