FİYAT/KAZANÇ ORANININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mukadder Horasan
1.473 1.470

Öz


Özet: F/K oranının, bir sonraki dönem hisse fiyatına ve getirisine
etkileri üzerine literatürde yapılmıs birçok arastırma mevcuttur. Yapılan
arastırmalarda genellikle F/K oranının (kısa dönemde veya uzun dönemde) fiyat
ve getiriyi etkilediği ve kesin olmamakla beraber bir öngörü aracı olarak
kullanılabileceği sonucuna ulasılmıstır. Bu amaçla yaptığımız bu çalısmada,
2000–2006 yılları ele alınmıstır ve Eview’s 5.0 programı kullanılarak analizler
yapılmıstır. Fiyat/kazanç oranının bir sonraki dönem getirisi ve kapanıs fiyatları
üzerindeki etkisini incelediğimiz çalısmamızda fiyat/kazanç oranının bir sonraki
dönem kapanıs fiyatlarına etkisi anlamlıdır ve bu etki pozitiftir. Fiyat/kazanç
oranının getiri üzerindeki etkisi de anlamlı çıkmıstır fakat bu etki negatif
yönlüdür.
Anahtar Kelimeler: Fiyat/Kazanç Oranı, Getiri, Kapanıs Fiyatı.

 

Abstract: Many researches were conducted in the literature as regards
the effects of the P/E ratio on the lagged stock prices and stock returns. In these
researches, it was concluded that the P/E ratio generally effects the prices and
returns (in short or long term) and may be considered as a prediction instrument.
In this research, we have examined the years 2000-2006 and made the analysis
by using Eview’s 5.0 programs. In this study the effect of P/E ratios on lagged
return and close prices is investigated. We founded a statistically significant
positive relationship between P/E ratios and lagged close prices. The
relationship between P/E ratio and lagged return is statistically significant and
negative.
Key Words: Price/Earnings Ratio, Stock Returns, Close Price.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.