İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİ: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BİR KOBİ UYGULAMASI

Orhan Küçük, Fatih Ecer
1.526 1.250

Öz


Özet: Tedarikçi seçimi isletmeler için önemli karar problemlerinden
biridir. Bu konu imalatçı isletmeler için daha büyük önem tasımaktadır.
Özellikle esnek üretim yapılarıyla öne çıkan KOBi’ler, üretim sürecinin tüm
asamalarını uyumlu biçimde sürdürebilmek için satın alma uygulamalarını
iyilestirmek zorundadır. Uygun tedarikçi seçme faktörlerinin belirlenmesi ve
performansı iyi olan tedarikçilerle çalısılması bu bakımdan önemli olmaktadır.
Bu çalısmada imalatçı bir KOBi için tedarikçi seçme faktörlerinin önem
düzeyleri, tedarikçilerin göreli skor degerleri ve uygun tedarikçiler, Analitik
Hiyerarsi Yöntemi ile belirlenmeye çalısılmıstır.
Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarsi Yöntemi, tedarikçi seçimi,
KOBi, tedarikçi seçme yöntemleri

 

Abstract: Supplier selection is one of the important decision-making
issues. It is more significant on the part of producing enterprises. Particularly
characterized with flexible production structures, SMEs are obliged to improve
their procurement practices in order to be able to maintain all stages of the
production process in syncronized. In this regard, determination of suitable
supplier selection factors and working with better performing suppliers are
important. This study aims to determine significance levels of supplier selection
factors, relative scors of suppliers and suitable suppliers for a producing SME
using Analytic Hierarchy Process.
Key Words: Analytical Hierarchy Process, supplier selection, SMEs,
supplier election methods


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.