ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB'DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Nevin Yörük, Neziyet Sema Erdem
1.436 1.369

Öz


Özet: Bilgi ekonomisine geçis sürecinde, isletmelerin defter degerleri ile
piyasa degerleri arasındaki fark giderek artmıs ve son yıllarda sirketlerin toplam
varlıkları içerisinde maddi olmayan varlıklarının oranı yüksek seviyelere
ulasmıstır.
Bu çalısmada sanayilesmis ülkelerde ekonominin lokomotifi islevini
üstlenen otomotiv sektörü firmaları için, bu sektörün kaynaklarının temel
bilesenlerini olusturan katma degerin etkinligi ile isletmelerin finansal
performansının ölçütlerinden olan kârlılık, verimlilik ve firmaların defter
degerinin piyasa degerine oranı arasındaki iliskiler ölçülmüstür.
Yapılan analiz sonuçlarına göre, Türk otomotiv isletmeleri entelektüel
varlıklarının kullanımında kayda deger çabalar göstermelerine ragmen,
isletmelerin performansının temel unsurları halen onların fiziksel varlıklarına
baglı olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Entelektüel Katma Deger
Katsayısı, Finansal Performans Ölçütleri.

 

Abstract: In the process on knowledge economy, substantial
differences between companies’ book values and market values are increased
and in recent year’s companies’ intangible assets rate on the total assets are also
reached high levels.
In this study, we analyze relationship between activity of value added
that is main compound of the form of automotive sector sources and main
criterion such as profitability, productivity, book to market value those are
measurement of the financial performance for a sample of automotive sector
firms that has a locomotive function in the industrial economies.
According to the analyze results although Turkish automotive firms
are spend significant effort to using intellectual capital assets, fundamental
elements of the firms performance still depends on their physical assets.
Key Words: Intellectual Capital, Value Added Intellectual Capital
Coefficient, Measurements of the Financial Performance.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.