SERMAYE YAPISININ CARİ DEĞER VE VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İlhan Ege, Ali Bayrakdaroğlu
1.183 373

Öz


Özet: Bu arastırmanın amacı; hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler
Borsası Ulusal Mali Endeksinin alt endeksi olan Sigorta Endeksinde (XSGRT)
islem gören sigorta firmalarının, sermaye yapılarının cari degerleri ve
verimlilikleri üzerinde etkisinin olup olmadıgının belirlenmesidir. Ayrıca eger
bir etki varsa bu etkinin ne yönde oldugunun ortaya konulması da
amaçlanmaktadır. Arastırmada; toplam yabancı kaynakların, karsılıkların ve
diger pasiflerin firmanın cari degeri ve verimliligi üzerine etkisini ölçmek üzere
Çoklu Regresyon Analizi yapılmıstır. Yapılan analizlerin sonucunda, sigorta
sirketlerinin sermaye yapısı ile firmanın cari degeri arasında istatistikî açıdan
anlamlı bir iliskiye rastlanmamakla birlikte sermaye yapısı ile firma verimliligi
arasında ters yönlü bir iliski saptanmıstır.
Anahtar Kelimeler Sermaye Yapısı, Cari Deger, Verimlilik,
Sigortacılık Sektörü

 

Abstract: This study examines insurance firms on the Istanbul Stock
Exchange (ISE) that are included in the ISE insurance sector index (XSGRT).
The presence and direction of an effect of capital structure on firm value and
efficiency is tested. In this study, we use multiple regression method to analyze
the effects of total liabilities, reserves and total equity on their firm value and
efficiency. Results indicate that there is no statistically significant relationship
between capital structure and firm value; however, there exists an inverse
relationship between capital structure and efficiency.
Key Words: Capital Structure, Firm Value, Efficiency, Insurance
Sector


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.