A SIMULATED ANNEALING APPLICATION ON PLOWSHOP SEQUENCING PROBLEM: A COMPARATIVE CASE STUDY

Güzin Özdağoğlu
2.455 712

Öz


Özet: 90’lardan bu yana genis bir uygulama alanı bulan modern sezgisel
teknikler, bir problem çözümünde, kendi yerel arama sistemleri ile en iyiye en
yakın sonuca ulasmayı amaçlamaktadırlar. Bu çözümler her zaman için tam
optimum sonucu bulmayı garanti edemezler, ancak bir çok olay ya da problem
için yeterli ve kaydadeger olurlu çözüm bulabilirler. Bu tekniklerden bir de
tavlama benzetimi algoritmasıdır ve çalısmanın uygulama yöntemi olarak
seçilmistir. Bu çalısmada seri çalısma prensibine sahip bir üretim akıs hattı alt
süreci için sıralama probleminin çözümünde tavlama benzetimi algoritmasının
nasıl kullanıldıgı sunulmakta ve örnek olay üzerinde uygulama anlatılmaktadır.
Tavlama benzetimi algoritmasından elde edilen sonuçlar tanınmıs bir
çizelgeleme programı olan LEKIN’in sonuçlarıyla karsılastırılmaktadır. Sonuç
olarak, sunulan SA algoritması ile gözetilen amaç dogrultusunda, çizelgeleme
uygulamalarında yaygın kullanıma sahip olan LEKIN programına yakın
sonuçlar elde edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: tavlama benzetimi, sıralama, akıs tipi çizelgeleme,
LEKIN.

 

Abstract: Modern heuristic techniques that have wide application area
since 1990s, aim at achieving the near optimal with their own specific local
search systems. These solutions do not guarantee the optimal solution but
represent sufficient and significant results for the cases. One of the modern
heuristic techniques that called “simulated annealing” is covered by this study.
The study also includes a sample case of a sequencing problem of flow shop
system for which a simulated annealing algorithm is presented. In addition, the
results obtained from the simulated annealing algorithm are compared with the
results of scheduling software LEKIN for the same problem. Finally, a
simulated annealing algorithm is obtained which is very close to the results of
LEKIN which is broadly used within the scheduling applications according to
the objective under consideration.
Keywords: simulated annealing, sequencing, flow shop scheduling,
LEKIN.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.