KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ALGILANAN RİSK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arzu Deniz, Aysel Erciş
2.491 10.990

Öz


Özet: Tüketici davranıslarının analiz edilmesi, etkili pazarlama
stratejilerinin gelistirilmesi ve uygulanabilmesi için önem arzetmektedir. Bunun
için de davranısları etkileyen faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Tüketici
davranıslarını etkileyen önemli faktörlerden biri kisiliktir. Kisilik özellikleri,
tüketicilerin satın alma öncesi/sonrası karar ve davranısları üzerinde etkili
olmaktadır. Kisilik gibi tüketici davranıslarını etkileyen ve yön veren bir baska
önemli faktör de algılamadır. Tüketiciler, sunulan ürün ya da hizmeti, markayı,
reklâmı vb. farklı kisilik özelliklerine sahip oldukları için farklı
algılamaktadırlar. Bu durum ürün ve hizmetlerle ilgili algılanan riskler için de
geçerlidir. Tüketiciler kisilik özelliklerine göre, ürün ve hizmetlerle ilgili farklı
riskler algılamaktadırlar. Arastırmanın ana kitlesini Erzurum merkez ilçede
yasayan otomobil sahibi tüketiciler olusturmustur. Yapılan analiz sonucu
uyumlu, sorumluluk sahibi ve yeniliklere açık olan tüketicilerin otomobil satın
alma ve kullanma ile ilgili olarak daha çok performans riski ve psikolojik risk
algıladıkları belirlenmistir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici davranısı, Kisilik özellikleri, Algılanan
riskler

 

Abstract: It is important to analyse consumer behaviour in order to
develop and apply effective marketing strategies. For that reason, the factors
that affect behavior must be investigated. One of the important factors affecting
consumer behaviour is personality. Personality traits have an effect on
consumers’ decision making process. Like personality, perception is another
important factor affecting and directing consumers’ behaviour. Consumers
perceive products, services, brands or ads differently because they have
different personality traits. This is also valid for perceived risks related to
products or services. Consumers perceive different risks on products and
services according to their personality traits. The study’s main population is
formed by consumers who live in the Erzurum district and have a car.
According to the results of the analysis carried out, it has been determined that
consumers who have dominant agreeableness, conscientiousness and openess to
experience traits have perceived more psychological and performance risk.
Key Words: Consumer behaviour, Personality traits, Perceived risks


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.