İŞYERİNDE NARSİSİZM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

Kürşat Timuroğlu, Ö. Faruk İşcan
2.411 3.145

Öz


Özet: Bu çalısma, narsisistik bireylerin kisilikleri ile is tatminleri
arasında bir iliskinin varlıgını sorgulamak için yapılmıstır. Çalısmada narsisizm,
is tatmini ve bunlar arasındaki iliski açıklanmıs, buna ek olarak yöneticiler
üzerinde uygulamalı bir arastırma yapılmıstır. Son bölüm arastırma safhasını
anlatmaktadır. Erzurum ili içerisinde 50’den fazla isgören çalıstıran ve farklı
sektörlerde faaliyette bulunan 21 isletmede, 105 üst düzey yönetici üzerinde,
narsisizm egilimleri ve is tatminlerini ortaya koymak için yapılmıstır. Bu
çalısmanın sonucunda narsisizm ve is tatmini iliskisi ortaya konmustur.
Anahtar Kelimeler: Narsisizm, narsisistik kisilik bozuklugu, is tatmini

 

Abstract: This study examines the presence of a relation between the
characteristics of narcissistic individuals and their job satisfaction. In this study,
narcissism, job satisfaction and the relation between them is explained, and
besides a field research has been performed. The last chapter describes the
research phase. In the Erzurum province the field research has been performed
on 105 executive managers in 21 enterprises with over 50 employees from
different industries, in order to put forward their narcissistic tendencies and job
satisfaction. At he end of the study, the relationship between narcissism and job
satisfaction has been put forward.
Key Words: Narcissism, narcissistic personality disorder, job
satisfaction


Tam metin:

PDF