KÜLTÜREL RENK KÖRLÜĞÜ: KÜLTÜREL DEĞERLER VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK (MEDIATION) ETKİSİ

Halis Demir
1.493 615

Öz


Özet: Kültürel degerler ve is tatmini arasındaki iliski üzerinde
güçlendirmenin aracılık (dolaylı) etkisini inceleyen bu çalısma, banka ve üretim
çalısanlarının iki örneklemi üzerinde yürütülmüstür. “Güçlendirme algılarının,
kültürel degerler ve is tatmini arasındaki iliskilerde aracılık etkileri (rolleri)
vardır” seklinde gelistirilen çalısma hipotezi, banka örnekleminde yeterli destek
bulamazken, üretim örnekleminde ise tam destek bulmustur. Bu bulgular,
güçlendirme yönetim tarzının ulusal kültürle uyum göstermedigini, oldugu gibi
degil, farklı anlayıslar ile ancak uygulanabilecegini ve de etki ve otonomi
güçlendirme boyutlarına agırlık verilmesinin yerinde olacagını göstermektedir.
Buna karsılık, çalısma bulguları, güçlendirme algısı düsük yönetim tarzı ile
kültürel degerler arasında var olan uyum için ampirik kanıt saglamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kültürel Degerler, s Tatmini, Güçlendirme

 

Abstract:: The study which examines the mediation effect of employee
empowerment on the relationship between cultural values and job satisfaction is
employed on two samples of bank employees and factory workers. The
hypothesis of the study which is based on the consideration which perceptions
of empowerment have mediator effects on the relationship between cultural
values and job satisfaction finds out partially support for the bank employees
sample and fully support for the factory workers sample. These findings
indicate that cultural values do not fit in empowerment and empowerment can
be performed well on condition that different approaches are used. These
findings also show that empowerment can be only performed with impact and
autonomy. However, the study findings provide empirical evidence that
management style in lower perceptions of empowerment does fit in cultural
values.
Key Words: Cultural Values, Job Satisfaction, Empowerment


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.