LEDİR-ÜYE ETKİLEŞİM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE, YÖNETİCİ-AST ETKİLEŞİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTLARI VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME

Hatice Özutku, Veysel Ağca, Esin Cevrioğlu
2.785 4.169

Öz


Özet: Lider-Üye Etkilesim teorisine göre, liderlerin ya da yöneticilerin
kendilerine baglı astlarla karsılıklı etkilesimleri sonucu farklı nitelikte iliskiler
gelismektedir ve bu iliskilerin niteligi bireysel ve örgütsel sonuçları
etkilemektedir. Bu çalısmada lider-üye etkilesim teorisi çerçevesinde yöneticiast
etkilesiminin niteligi ile örgüte baglılık boyutları ve is performansı
arasındaki iliski bir askeri örgütte incelenmistir. Arastırmadan elde edilen
bulgular, lider-üye etkilesimi ile örgüte duygusal ve devamlılık baglılıgı
arasında anlamlı bir iliski olmadıgını buna karsın lider-üye etkilesimi ile örgüte
normatif baglılık ve is performansı arasında anlamlı ve pozitif bir iliski
oldugunu ortaya koymustur. Lider-üye etkilesim teorisi ile ilgili en fazla
çalısmanın yapıldıgı US’de elde edilen bulgularla karsılastırıldıgında örgütsel
baglılıkla iliskisi açısından etkilesim temelli liderlik sürecine yönelik farklı
bulgular elde edilmistir.
Anahtar Kelimeler: Lider-Üye Etkilesim Teorisi, Örgüte Baglılık, is
Performansı

 

Abstract: According to Leader-Member Exchange Theory (LMX),
exchange relations are developed on the basis of different quality level as a
result of mutual interaction among leaders and subordinates. The qualities of
these exchange relations have effects on individual and organizational
outcomes. In this study, within the framework of LMX theory the quality level
of exchange relations with the dimension of organizational commitment and job
performance between managers and subordinates were examined in a factory of
Turkish Armed Forces. The findings of study showed that there are no
significant relations between the level of exchange relation and, affective and
continuance commitments to the organization. However, there are significant
and positive relations between the level of exchange relation and, normative
commitment to the organization and job performance. When we compare the
findings of this study with the findings in the US on LMX theory, different
results have been found to the process of exchange based leadership in terms of
organizational commitment.
Key Words: Leader-Member Exchange Theory, Organizational
Commitment, Job Performance


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.