BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Neşe Yalçın Seçme, Ali İhsan Özdemir
1.834 2.434

Öz


Özet: Günümüz isletmelerinde tedarikçi seçimi dogal olarak çok önemli
bir problemdir. Özellikle de artan rekabet ortamında isletmeler uzun dönemli
tedarikçi iliskisini tercih etmektedirler. Bu iliskinin uzun dönemli olabilmesi
için isletmenin stratejik kararlar alması vazgeçilmezdir. sletme tarafından
verilen stratejik kararlar uzun dönemler için alınır ve bu kararlarda bir
belirsizlik söz konusudur. Bu çalısmanın amacı, stratejik kararların göz önünde
bulunduruldugu belirsizlik ortamında tedarikçi seçiminin bulanık analitik
hiyerarsi yöntemi ile belirlenmesidir. Bu nedenle Türkiye’de mobilya
sektöründe faaliyet gösteren büyük bir isletmenin tedarikçilerinin seçimi için
karar vermede önemli role sahip kisiler ile degerlendirmeler yapılmıstır.
Böylece isletmenin mevcut tedarikçileri arasından hangisi/hangileri ile uzun
süreli isbirligi içinde çalısması gerektigi stratejik boyutlar ile tespit edilmistir.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi seçimi, sletme stratejisi, Bulanık
kümeler, Bulanık Analitik Hiyerarsi Yöntemi

 

Abstract: As natural, supplier selection is very important in our
contemporary businesses. Businesses especially prefer long term relationship
with their suppliers in increased competition environment. For making it, it is
necessary to make strategic decisions. These decisions are for long term and
have uncertainty. The purpose of this study is to make clear to determine the
suppliers by using fuzzy analytic hierarchy process when working in an
uncertainty situation. For this reason, we have made some evaluations with the
persons who have important role in a big Turkish Furniture the furniture
production unit about this firm’s supplier selections decisions. Thus, we have
found the reality about how the businesses necessarily work their suppliers for a
long term in cooperation with and which suppliers are favorable such
cooperation in connection with strategic consideration.
Key Words: Supplier selection, business strategy, fuzzy sets, fuzzy
analytic hierarchy process.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.