EVDE, OKULDA VE İNTERNET KAFELERDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ALGILAMALARI VE TERCİH ETTİKLERİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Y. Ziya Ayık
1.425 566

Öz


Özet: Bu çalısmada, evde, okulda ve İnternet kafelerde ögrencilerin
bilgisayar algılamaları ve tercih ettikleri bilgisayar uygulamaları incelenmistir.
Bu amaçla söz konusu üç çevrede ögrencilerin bilgisayar kullanım sıklıkları ve
bilgisayar kullanırken yaptıkları uygulamalar ile yapmak istedikleri uygulamalar
arastırılmıs ve aradaki farklar ortaya koyulmaya çalısılmıstır. Arastırma
Erzurum ilinde bulunan ikisi özel olmak üzere 6 ilkögretim okulunda 6. 7. ve 8.
sınıf ögrencileri üzerinde yapılmıstır. Okullar sosyal statü olarak farklı
çevrelerden, anket uygulanan ögrenciler ise bu okullardaki sınıflardan rastgele
seçilmislerdir. Veriler SPSS 11.5 istatistik paket programıyla degerlendirilmis, c 2 ve student t testinin yanı sıra % degerler de belirlenmistir. Arastırma
sonucunda, ögrencilerin evde, okulda ve internet kafelerde bilgisayar kullanım
sıklıkları ve uygulamaları arasında önemli farklar oldugu tespit edilmistir.
Anahtar Kelimeler: Ögrenci, Ev, Okul, İnternet Kafe, Bilgisayar
Uygulaması

 

Abstract: In this study, the computer perceptions of students at home, at
school and at internet cafe, and their computer applications they preferred were
investigated. For this purpose, the frequency of computer usage, the applications
the students performed while using computer, the applications they wanted to
perform were investigated and the difference among them were tried to be
presented. The study was carried out on the students of the 6th, 7th and 8th grades
of six primary schools in Erzurum, two of which were private schools. The
schools were chosen from environments having different social status, and the
students, to whom questionnaires were applied, were chosen from among the
classes of these schools at random. The findings were evaluated by means of
SPSS 11.5 statistics package program, and c
2 and student’s t test in addition to
% values were determined. At the end of the study, it was observed that there
are significant differences between the computer using frequencies and
applications at home, at school and internet cafe.
Key Words: Student, Home, School, Internet Café, Computer
Application


Tam metin:

PDF