KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINA KARŞI ELEKTRİK İDARESİ ÇALIŞANI TUTUMUNUN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ VE İLLERE GÖRE FARKLILIKLAR

Adnan Ceylan, Alper Dinç
1.393 482

Öz


Özet: Bu arastırmanın amacı, çalısanların kaçak elektrik kullanımına
karsı tutumlarının örgütsel adalet algısı ve örgütsel baglılık degiskenleri ile
iliskisini analiz etmek, aynı zamanda degiskenler açısından illere göre
farklılıkları saptamaktır. Bu amaçla TEDAS’ın kaçak elektrik kullanım
verilerine göre Kütahya’dan 35, Aksaray’dan 63 ve Mardin’den 44 çalısan
olmak üzere toplam 142 elektrik dagıtım idaresi çalısanı üzerinde kaçak elektrik
kullanımına karsı çalısan tutumu temelinde hazırlanan anket çalısması
uygulanmıstır. Arastırma sonucunda çalısan tutumu ile dagıtımsal, prosedürel ve
etkilesimsel adalet, duygusal ve normatif baglılık degiskenleri arasında olumlu
yönlü iliski tespit edilmistir. İllere göre çalısan tutumu, dagıtımsal adalet,
duygusal ve normatif baglılık degiskenleri açısından farklılıklar oldugu ortaya
konulmustur.
Anahtar Kelimeler: Çalısan tutumu, Örgütsel Adalet, Örgütsel
Baglılık, Kaçak Elektrik Kullanımı

 

Abstract: The purpose of this research is to analyse the relationship
between employee attitude against illegal electricity usage and perception of
organizational justice and organizational commitment variables, and also to
determine the differences between the cities among the variables. For this aim,
in respect of TEDAS’s illegal electricity usage data, questionnaire based on the
illegal electricity usage was applied to, 35 employees from Kütahya, 63 from
Aksaray and 44 from Mardin, totally 142 employees. The results showed that
employee attitude is positively correlated with both distributive, procedural and
interactional organizational justice and affective and normative commitment
variables. Differences determined with respect of employee attitude, distributive
justice, affective and normative commitment variables among the cities.
Key Words: Employee Attitude, Organizational Justice, Organizational
Commitment, Illegal Electricity Usage


Tam metin:

PDF