EURO'YA GEÇİŞİN TÜRKİYE'NİN İTHALATINA ETKİSİNİN CHOW KIRILMA TESTİ İLE ANALİZİ

Recep Karabulut, Ahmet Uğur
1.285 409

Öz


Özet: Avrupa Birligi’nde Euro’ya geçis, dıs ticaretinin yaklasık olarak
yarısını bu ülkelerle yapan ve Gümrük Birligi üyesi olan Türkiye için büyük bir
önem arzetmektedir. AB, tek para birimine geçisle üretiminde ve halkın
refahında bir artıs beklemekteydi. AB’de meydana gelecek üretim artısının ise
Türkiye’nin ithalatında bir artısa yol açması bekleniyordu. Bu çalısmada,
Euro’ya geçisin Türkiye’nin AB’den yaptıgı ithalata olan etkisi Chow Kırılma
Testi ile analiz edilmistir. Analiz sonucunda, Euro’ya geçisin Türkiye’nin ithalat
fonksiyonunda herhangi bir yapısal kırılmaya neden olmadıgı tespit edilmistir.
Anahtar Kelimeler : Euro, Euro Bölgesi, thalat, Chow Kırılma Testi

 

Abstract: Euro changeover in EU has a great importance for Turkey as
a member of Customs Union. Moreover, almost half of Turkish foreign trade
has been made with EU countries. EU expected an increase in its production and
welfare of its society as a result of conversion to the single currency. It is
expected that the more EU production, the more Turksih imports from EU. It
has been analysed in this study that how the single currency affects Turkish
imports by using Chow Breakpoint Test. It is found that Euro changeover hasn’t
caused a structural break in Turkish import function.
Key Words: Euro, Euro Zone, Import, Chow Braekpoint Test


Tam metin:

PDF