DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

İnci Kayhan Kuzgun
1.520 601

Öz


Özet: Bu makalenin amacı, Dogu Anadolu Bölgesinin ve Elazıg ilinin,
özel istihdam bürolarının dagılımındaki payı ile bölgenin ve Elazıg ilinin
sosyo-ekonomik gelisme düzeyi arasındaki iliskinin ortaya konulmasıdır.
Bölgenin ve Elazıg ilinin cografi konumu yanında, nüfus, egitim, istihdam ve
imalat sanayi göstergeleri sosyo-ekonomik göstergeler olarak bu iliskinin
belirlenmesinde kullanılmıstır. Sonuç olarak, Dogu Anadolu Bölgesi ve Elazıg
ilinin özel istihdam bürolarının dagılımındaki payları ile bölgenin ve Elazıg
ilinin sosyo-ekonomik gelisme düzeyi arasında iliski vardır. Elazıg ili örnegi,
bölgesel düzeyde bunu dogrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Elazıg, özel istihdam büroları, sosyo-ekonomik
gelisme düzeyi.

 

 

Abstract: The purpose of this paper is to investigate the relationship
between the share of the East Anatolia Region and Elazıg province in the
distribution of the private employment agencies and the social- economic
development level of the region and Elazıg province. Beside the geographical
location of region and Elazıg province, indicators of demographic, educational,
employment as the social–economic indicators have been used for determining
this relationship. As the result, there is a relationship between the shares of the
East Anatolia Region and Elazıg province in the distribution of the private
employment agencies and the development level of the region and Elazıg
province. And the case of Elazıg province is approved this relationship in the
regional level.
Key Words:


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.