İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR

Fatih Temizel
1.293 386

Öz


Özet: Borsalardaki fiyatlama sürecini etkileyen çok sayıda faktör
bulunmaktadır. Yılın belirli aylarında veya günlerinde belirlenen ve
açıklanamayan olağandışı fiyat hareketleri veya anomaliler, bu çok sayıdaki
faktörün etkisiyle oluşur. Bunlar borsaların teknolojik alt yapıları ile orantılı
olarak elde edilen seans içi verilerin analiz edilmesi sonucunda tespit
edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB), yukarıda sözü edilen
türde verilerin temin edilebildiği az sayıda borsanın sahip olduğu teknolojik
alt yapıya sahiptir. Bu çalışmada IMKB’yi temsil kabiliyeti oldukça yüksek
olan ve üzerinde işlem gerçekleştirilebilecek yatırım fonlarının bulunduğu ve
oluşturulmakta olan IMKB Ulusal-30 endeksine ilişkin 01.01.1998-
23.03.2003 periyodundaki veriler incelenerek gün içi fiyat yapıları tespit
edilmiştir. IMKB Ulusal-30 verileri incelendiğinde, IMKB’de gün içi fiyat
yapılarının W biçiminde bir yapı sergilediği ve fiyat volatilitesinin gün
sonunda azalmakla birlikte genel olarak W formuna uyduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gün içi Yapı, mevsimsellik, İMKB

 

Abstract: There are numerous factors affecting the pricing process in
capital markets. Extraordinary price movements or anomalies in the capital
market that cannot be explained in certain months or days of the year occur as
a result of these numerous factors. These movements or anomalies come into
use as a result of analysis of intraday data made possible by technological
advancements in the infrastructures of capital markets. Istanbul Stock
Exchange (IMKB) is one of the few stock exchanges that have the
technological infrastructure where these types of data mentioned above can be
obtained. In this study, intraday price and pattern are determined through the
data which have a high degree of representation of IMKB, covering the
mutual funds that can be traded in the market and IMKB National-30 index
for the period between 01.01.1998-23.03.2003 examination. First of all, it is
found out from IMKB National-30 data that intraday price pattern of IMKB
reflects definitely a “ W form” and volatility generally fits a “W form” while
decreasing towards the end of the day.
Key Words: Intraday Pattern, seasonality, ISE


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.