İLK HALKA ARZLARDAKİ DÜŞÜK FİYATLANDIRMANIN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet Kurtaran
1.137 377

Öz


Özet: Hisse senetleri ilk halka arz edildiklerinde gerçek değerinin
altında bir fiyattan satılabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan düşük
fiyatlandırmayla hisselerini halka arz eden firmalar yatırımcıları kendilerine
çekmeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda gerçekleşen ilk halka arzlardaki düşük fiyatlandırma seviyesini
tespit etmek ve düşük fiyatlandırmayla varlıkların halka arzdan sonraki kısa ve
uzun vadedeki getirileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla
öncelikle düşük fiyatlandırmanın nedenleri araştırılmış, daha sonra İMKB’deki
ilk halka arzların ilk getirileriyle arzdan sonraki getirileri arasındaki ilişki
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düşük Fiyatlandırma, İlk Halka Arz, İlk Getiri

 

Abstract: Securities may be underpriced when they are issued to the
public for the first time. The firms offering theirs securities try to bring investors
with such underpricing. The aim of this study is determinate level of
underpricing on the Istanbul Stock Exchange and present relation of long term
return and underpricing. To this end, firstly it has been searched reasons of
underpricing. Afterwards, it has been examined relationship between initial
public offerings and initial return in the ISE.
Keywords: Underpricing, Initial Public Offerings, Initial Return.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.