MARKA BAĞLILIĞI VE KİŞİSEL DEĞERLER AÇISINDAN PAZAR BÖLÜMLEME

Sevtap Ünal, Arzu Deniz, Polat Can
1.760 2.010

Öz


Özet: Firmalar pazar içerisinde hedef seçtikleri bölümleri belirleyerek
stratejilerini geliştirmektedirler. Hedef pazar belirlenirken birden fazla değişkeni
dikkate almak, hitap edilen pazar içerisindeki daha küçük alt pazarları ve
bunların özelliklerini tanımak açısından detaylı bilgiler vermektedir. Bu
çalışmada tüketicileri, marka bağlılıklarında etkili olan nedenler ve kişisel
değerleri açısından homojen alt gruplara ayırmak amaçlanmıştır. Marka
bağlılığı tüketicinin belirli bir markaya yönelik güçlü tutumları ile ortaya çıkan
bir davranıştır. Tüketiciler birçok nedenden dolayı belirli markaları tercih
etmektedirler (fiyat, kalite, imaj, çevrenin etkisi vbg.). Bu nedenle marka
bağlılığında etkili olan nedenlerin belirlenmesi bağlılığın yapısını anlamada
yardımcı olmaktadır. Kişisel değerler ise, genel olarak kişinin sahip olduğu
düşünce, inanç ve ilkeleri şeklinde ifade edilmektedir. Kişinin sahip olduğu
değerler varolma amacını ve davranışlarını belirlemektedir. Bu nedenle tüketici
davranışlarını açıklamada önemli unsurlardan birisidir. Araştırmanın ana
kitlesini Erzurum merkez ilçede yaşayan tüketiciler oluşturmuştur. Yapılan
analiz sonucu tüketiciler marka bağlılığı ve kişisel değerleri açısından spor
ayakkabı markasında beş, çikolata vbg. ürünlerde dört alt gruba ayrılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, Kişisel değerler, Marka
bağlılığı, Pazar bölümleme

 

Abstract: Firms develop their strategies by determining the segment
that they choose as a target in the market. To consider several variables while
determining the target market provides detailed information in terms of
recognizing smaller markets and their characteristics. In this study, it is aimed to
separate consumers into homogeneous subgroups in terms of their personal
values and the causes that are effective on brand loyalty. Brand loyalty is a
behavior that emerges by consumer’s strong attitudes toward a specific brand.
Consumers prefer specific brands due to various reasons such as price, quality,
image, and the effect of the environment. Due to this, determining the causes
that are effective on brand loyalty helps to understand loyalty type. As for
personal values, they are expressed as a person’s general thoughts, beliefs and
principles. A Person’s values define his/her existence, goal and behaviors. That
is why it is one of the important elements when explaining consumer behaviors.i
The study’s main population is formed by consumers who live in the Erzurum
district. According to the results of the analysis carried out, consumers were
separated into five groups for gym shoes and four groups for the products such
as chocolate, biscuit etc. in terms of personal values and brand loyalty.
Key words: Consumer behavior, Personal values, Brand loyalty, Market
segmentation


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.