GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ

Alaattin Kızıltan, Mustafa Ersungur, Özgür Polat
1.407 2.608

Öz


Özet: Bu çalışmada, “gölge değişkenli” ekonometrik modeller ile
Gümrük Birliği (GB)’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri (12) ile olan
dış ticaretine etkileri GB anlaşması öncesi ve sonrasındaki tüm ekonomik
koşulların sabit olduğu varsayımıyla araştırılmaktadır. GB anlaşması kapsamı
dışında bulunan tarım sektörü dolaylı etkileri ihtimali üzerine analize dahil
edilmiştir. 1985-2005 yılları arasındaki dış ticaretin incelendiği analiz
sonucunda GB’nin Türkiye’nin AB (12) ülkeleri ile olan dış ticaretini arttırıcı
bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, İhracat, İthalat, Gölge
Değişkenler

 

Abstract: In this study, effects of Customs Union (CU) on foreign trade
of Turkey with European Union (EU) is analyzed by econometric models with
“dummy variables” supposing all of economic conditions before and after CU
are same. Agriculture sector not included in CU have been added in analysis
because of the probability of its indirect effects. In result of analysis, it is
observed that CU has affected relevant sectors and sum of these sectors
positively. It has been found at the result of the study analyzed foreign trade at
1985-2005 period that CU has an increasing effect on foreign trade of Turkey
with EU (12) countries.
Key Words: Custum Union, Exports, Imports, Dummy Variables


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.