AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

Kerem Karabulut, Ş. Mustafa Ersungur, Özgür Polat
1.850 1.326

Öz


Özet: Bu çalışmada Türkiye ve Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin
2001-2005 yılları arasındaki makroekonomik performans düzeyleri
karşılaştırmalı veri seti kullanılarak analiz edilmiştir. Performans ölçümünde,
ülkelerin teknik etkinlik (TE) ve toplam faktör verimliliği (TFV) ve
bileşenlerindeki değişmelerin ölçümü esas alınmıştır. Teknik etkinlik ve toplam
faktör verimliliğindeki değişmeleri ölçmede Veri Zarflama Analizi (VZA) ve
Malmquist TFV endeksi yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplam Faktör Verimliliği, Teknik Etkinlik, Makro
Ekonomik Performans, Veri Zarflama Analizi

 

Abstract: The paper examines macroconomic performance of Turkey
and European Union countries for 2001-2005 period using a comparable data
set. Change in technical efficiency and total factor productivity and its
components of countries are used to measure performance. Data Envelopment
Analysis and Malmquist total factor productivity index methods are used to
measure technical efficiency and total factor productivity change.
Key Words: Total Factor Productivity, Technical Efficiency,
Macroeconomic Performance, Data Envelopment Analysis


Tam metin:

PDF