INVESTIGATING CROWDING-OUT EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING FOR TURKEY: A STRUCTURAL VAR APPROACH

Selim Başar, M. Sinan Temurlenk
1.346 669

Öz


Özet : Türkiye için kamu müdahalelerinin dışlama etkisinin
araştırılması: Bir yapısal VAR yaklaşımı
1980’li yıllarla birlikte Türkiye’deki kamu kesiminin küçültülmesi
süregelen tartışmalardan birisidir. Bu tartışmaların odağını kamunun
ekonomideki ağırlığının özel sektör üzerindeki dışlama etkisi oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı 1980 sonrası dönem için Türkiye’deki kamu
harcamalarının özel yatırımlar üzerindeki dışlama etkisinin araştırılmasıdır.
Yapısal VAR modeli eş-dönemli parametre tahminlerine göre, kamu
harcamaları özel yatırımlar üzerinde dışlama etkisini destekleyecek biçimde
negatif bir etkiye sahiptir. Sonuçlar istatistik olarak anlamlı olmasına rağmen,
dışlama etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Düşük dışlama
etkisi nedeniyle, Türkiye’de özel yatırımları artırmanın uygun yolunun kamu
harcamalarının kısılması olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kamu harcamaları, özel yatırımlar, dışlama etkisi,
yapısal VAR..
JEL Kodları: C13, E22, E62.

 

Abstract.: After 1980, the debate about whether the government side of
Turkish economy should become smaller is a continuing matter. The focus of
this debate is crowding-out effect of government economic policy on private
sector. The main purpose of this study is to investigate crowding-out effect of
government spending on private sector investment in Turkey for the period after
1980. According to structural VAR model contemporaneous parameter
estimation results government spending has a negative effect on real private
investment, which is in support of crowding-out effect. Although these results
statistically confirm crowding-out effect, this effect is relatively small. Because
of the small crowding-out effect, it can be concluded that the proper way to
increase the private investment in Turkey is not to reduce the government
spending.
Keywords: Government spending, private investment, crowding-out,
structural VAR.
JEL Classification: C13, E22, E62.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.