ANALYZING CBRT’S FOREX INTERVENTIONS USING EGARCH (2001-2006)

Özgür Aslan, H. Levent Korap
1.554 567

Öz


Özet: 2001 sonrası Türkiye ekonomisi, politika yapıcılar tarafından
yaşanan ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmeyi ve ekonomiye istikrar
kazandırmayı amaçlayan pek çok ekonomi politika önlemine sahne olmuştur.
Özellikle para politikası açısından, başlıca parasal göstergelerdeki oynaklığa
karşı müdahale etmek amacıyla yürürlüğe konan önlemler, daha çok döviz
piyasasında yaşanan aşırı oynaklığı gidermek amacıyla uygulanmıştır.
Çalışmamızda, Türkiye ekonomisinde uygulanan bu tür politikaların etkinlik
derecesi incelenmeye çalışılmış ve politika uygulama sürecinde bakışımsız
(asimetrik) beklenti oluşum süreçlerine izin veren EGARCH tahmin yöntemi
kullanılarak elde edilen tahmin sonuçları, satın alma yönünde gerçekleştirilen ve
2006 yılının ilk yarısını da kapsayacak şekilde döviz piyasasında uygulanan
müdahalelerin bu anlamda etkin olmadığını ve daha çok rezerv birikimi
amacıyla gerçekleştirildiğini, buna karşılık kriz sonrası satım yönünde
gerçekleştirilen müdahalelerin büyük ölçüde para otoritesi tarafından ilan
edildiği şekliyle de uyum içerisinde olmak üzere, bu amaca ulaştığını ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Döviz Piyasası, Müdahale, EGARCH Modelleri,
Türkiye Ekonomisi

 

 

Abstract: The post-2001 period in Turkish economy witnessed many
stabilization efforts and regulations by policy makers so as to eliminate the
effects of economic crisis on the economy. Dealing with the monetary policy,
these policies were conducted in favor of just-in-time interventions when the
volatilities in some main monetary aggregates were occured, and foreign
exchange market (FOREX) interventions constituted a great deal of such kind of
policies. In order to examine such policy issues implemented in the Turkish
economy, we try to estimate how effective were these policies in our paper, and
our ex-post estimation results permitting asymmetries in policy implementation
process using EGARCH estimation process of contemporaneous econometrics
reveal that these policies seem not to be effective in reducing volatilities
occured in FX market but in accumulating reserves through purchase auctions
implemented up to the very recent times of mid-2006, although the just-after
crisis interventions in the form of sale auctions, to the great extent, give support
to the declared role of monetary authority in this sense.
Keywords: Foreign Exchange Market, Intervention, EGARCH Models,
Turkish Economy.


Tam metin:

PDF