DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Filiz Kardiyen
1.550 584

Öz


Özet: Portföy seçim problemi için klasik bir yaklaşım olan karesel
programlama yöntemi, işlem zorlukları, fazla zaman gerektirmesi ve normal
dağılım ve yatırımcının riskten kaçtığı varsayımlarına dayanması gibi sebeplerle
bu modele alternatif birçok model önerilmiştir. Bu çalışmada, bu alternatif
modellerden biri olan ve optimal portföyü basit bir doğrusal programlama
probleminin çözümü ile elde etmeye dayanan Ortalama Mutlak Sapma Modeli
ele alınmıştır. Model teorik anlamda tanıtılmış ve avantajlarına değinilmiştir.
Uygulama çalışmasında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) verileri
kullanılarak modele ait sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Doğrusal Programlama,
Ortalama Mutlak Sapma Modeli, Sharpe Endeksi.

 

Abstract: Markowitz Model, a classical approach for portfolio
optimization problem, has been wanted to be improved because of its
computational complexity, problem of consuming to much time and normality
and risk aversion assumptions, and a number of alternative models have been
proposed. In this study, one of these alternative models Mean Absolute
Deviation Model which is based on transforming the problem of portfolio
optimization to the linear programming model, is discussed. Model is teorically
presented and its advantages are also discussed. Results obtained from the Mean
Absolute Deviation Model using IMKB data are analyzed.
Keywords: Portfolio Optimization, Linear Programming, Mean
Absolute Deviation Model, Sharpe Index.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.