FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Dündar, Fatih Ecer, Şuayib Özdemir
1.815 2.035

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemini kullanarak sanal
mağazaların web sitelerinin müşterilerin beğenilerine göre sıralamasını
yapmaktır. Dört karar verici (müşteri) tarafından dört sanal mağazanın web
sitesi, dizayn, ürün çeşitliliği, müşteri hizmetleri ve bilgi zenginliği kriterlerine
göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmede üçgen fuzzy sayılar kullanılmıştır.
Fuzzy TOPSİS yöntemi ile yapılan sıralama; www.hepsiburada.com,
www.bidolu.com, www.weblebi.com, www.ideefixe.com şeklinde
gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy TOPSİS, Üçgen fuzzy sayılar, Sanal
mağaza, Web sitesi, e-ticaret

 

 

Abstract: The purpose of the study is to rank web sites of e-stores on
the basis of customer satisfaction by using fuzzy TOPSIS method. Four web
sites of e-stores are assessed according to design, product variety, customer
service and content richness by four decision makers (customers). Triangular
fuzzy numbers are used in the assessment with linquistic variables. The rank
based on the fuzzy TOPSİS method is as follows: www.hepsiburada.com,
www.bidolu.com, www.weblebi.com, www.ideefixe.com.
Keywords: Fuzzy TOPSIS, Triangular fuzzy numbers, e-store, Web
site, e-commerce


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.