İŞSİZLİĞE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN MEDYAN PARLATMA TEKNİĞİYLE ANALİZİ

Ayşe Oğuzlar
1.248 460

Öz


Özet: Medyan Parlatma (median polish) tekniği, basit fakat dirençli
(robust) bir açıklayıcı veri analizi (exploratory data analysis) tekniğidir. Medyan
parlatma tekniği iki yönlü tablo formatındaki verilere toplamsal bir model
uydurur ve satır ve sütunlar tarafından açıklanamayan veri örüntülerinin teşhis
edilmesini sağlar. Bu teknik, ortalamaların yerine medyanların kullanılmasının
dışında varyans analizi ile benzerdir. Bu çalışmada TÜİK (Türkiye İstatistik
Kurumu) 2003 yılı IV. dönem verilerinden yararlanılmıştır. İşsizliğe etki eden
değişkenleri içeren dört adet iki yönlü tablo oluşturulmuş ve medyan parlatma
tekniği ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İki yönlü tablolar, medyan parlatma

 

Abstract: Median polish is a simple but robust method to perform
exploratory data analysis. Median polish fits an additive model to a two-way
design and identifies data patterns not explained by row and column effects.
This procedure is similar to analysis of variance except medians are used instead
of means. In this study TÜİK 2003 IV. term household manpower survey was
used. We created and analyzed with median polish technique four two-way table
which are involve variables effect to unemployment.
Keywords: Two-way tables, median polish.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.