İMALAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ VERİMLİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Serdar Kurt, Harun Terzi
1.843 1.506

Öz


Özet: Bu çalışma imalat sanayi ihracatı, ithalatı ile çalışılan saat başına
verimlilik artışı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri üç farklı VAR
sistemi, varyans ayrıştırması ve etki tepki analizi kullanarak araştırmıştır. VAR
sistemlerinden elde edilen sonuçlara göre, ihracattan ithalata ve ekonomik
büyümeye ve ithalattan verimlilik artışına doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca, ithalat ve ekonomik büyüme, ekonomik büyüme ve
verimlilik artışı, ihracat ve verimlilik artışı arasında çift yönlü bir nedensellik
ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, ihracatı teşvik edici sanayileşme ve
içsel büyüme teorilerini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi İhracat ve İthalatı, Verimlilik Artışı,
Ekonomik Büyüme, VAR Analizi.

 

 

Abstract: This study investigates relationships among export and
import of manufacturing industry, economic growth, and productivity growth
per worked hours in manufacturing industry by using three different VAR
systems, variance decomposition, and impulse response analysis. According to
the results from VAR systems, there are unidirectional causality relationships
from export to import and economic growth, also from import to productivity
growth. Furthermore, it is determined bidirectional causality relationships
between import and economic growth, economic growth and productivity
growth, export and productivity growth. Results of the study support export
promotion industrialization and endogenous growth theories.
Keywords: Export and Import of Manufacturing Industry, Productivity
Growth, Economic Growth, VAR Analysis.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.