KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ; DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Ali Eleren
2.404 6.347

Öz


Özet: Dericilik sektörü iç ve dış krizlerden etkilense de ekonominin
temel dinamiklerinden biri olmaya devam etmektedir. Sektörü tehdit eden
pazardaki daralma, dövizdeki gerileme, maliyetlerdeki artışlar, teknoloji ve
altyapı eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.
Sektörün temel açılımı dış pazarlardır. Bu alanda başta Çin olmak üzere
önemli rakipler bulunmaktadır ve rakiplerine karşı sektörün en önemli
avantajlarından biri de maliyetlerin düşüklüğüdür.
Kuruluş yeri seçiminde şimdiye kadar matematiksel, finansal ve
tecrübeye dayalı yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada klasik yöntemlerden
farklı olarak çoklu kriterlere dayalı karar verme tekniklerinden Analitik
Hiyerarşi Süreci Yöntemi (AHS) kullanılacaktır.
Çalışmada amacımız AHP yönteminin bu tür problemlerde başarısını ve
kullanım kolaylığını göstermek, yaygınlaşmasını sağlamaktır..
Anahtar Kelimeler: AHP Yöntemi, dericilik sektörü, kuruluş yeri
seçimi

 

Abstract: Tanning industry continuous to be one of the basic dynamics
of the economy even though it is affected by crises occurs in and out. The
reasons for the narrowing in this sector are increasing costs, deterioration of
Exchange rates, and lack of infrastructure and technology shortage.
The main expansion of this sector is overseas markets. There are very
important and strong competitors in this market but the main advantage of this
sector is having lower cost than competitors.
Mathematical and financial models have been utilized in choosing plant
location until today. In this study, AHP Technique (Analytic Hierarchy Process
Technique) which is one of the multiple criteria decision making techniques will
be used.
The main objective of this study is to show the success and ease of use
of solving this kind of problems and spread the use of it.
Keywords : AHP Technique, Tanning sector, Plant Location, MCDM


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.