GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uğur Güllülü, Burcu Candan, Şükrü Yapraklı, Kerem Karabulut
1.641 724

Öz


Özet: Sınır ticareti kara ve deniz sınırı olan ülkelerin sınır bölgelerinin
kalkınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri özel bir ticaret türüdür.
Bizim ülkemizde ilk defa 1979 yılında İran’la yapılmıştır. Bu tür ticaret
özellikle S.S.C.B’nin dağılmasından sonra daha önemli hale gelmiştir .
Ülkemizin nispeten geri kalmış bir bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi bu
durumdan önemli bir avantaj yakalamıştır. Yakalanan bu avantajlar etkin ve
rasyonel kullanılabilirse hem bölge hem de ülke kalkınmasına yararlı olacaktır.
Türkiye’nin en büyük doğu komşusu olup, ancak ekonomik ilişkileri
özlenen boyutlara ulaşamamış İran’la ekonomik ve diplomatik ilişkilerin ve bu
kapsamda sınır ticareti ve dış ticaretin canlandırılması giderek önem
kazanmaktadır. Bu önemi nedeniyle, İran’la Türkiye arasındaki en işlek sınır
kapısı olan Gürbulak sınır kapısından gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler
incelemeye değer bulunmuş ve bu gümrük kapısından 1-31 Mart 2005 tarihleri
arasında yetkili makamların izniyle giriş ve çıkış yapan kişilerden kabul
edenlere bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerden hareketle anılan sınır
kapısından sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilen alım-satım faaliyetlerinin
pazarlama açısından değerlendirilmesi yapılmış, sorunlar belirlenmiş ve çözüm
önerilerinde bulunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geçiş yapanların en
fazla tekstil-konfeksiyon ürünleri ticareti yaptıkları, Türkiye’yi bölgede lider
ülke olarak kabul ettikleri ve Türk ekonomisinin iyi olduğu kanısında oldukları,
diğer taraftan kapılardaki bürokratik engellerin, vergi resim ve harçların
kaldırılmasını istedikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınır Ticareti, Gürbulak Sınır Kapısı

 

Abstract: Border trade is a private type of trade aiming to improve the
areas and regions in the countries with a land and sea boundary. It was with Iran
that such a trade was first carried out in our country in 1979. Such trade has
gained particular importance since the dissolution of SSCB. Being a relatively
underdeveloped region of our country, Eastern Anatolia has had a significant
advantage and benefit from this case. Should such advantages be utilized
effectively and rationally, they will be of great use both to the region and to the
country as a whole.
In this context, it is of much importance that diplomatic relations and
accordingly boundary trade should be revived and enlarged with Iran, the economic relations are not at a desired level. For this very reason Gürbulak, the
most functional frontier door between Turkey and Iran, has been chosen as a
field of research in the present study. So, upon the consent and permission of the
authorities, a questionnaire was applied to the volunteers who came in and went
out of the abovementioned boundary door between 1 and 31 March 2005.
Considering the data obtained, the economic activities within the scope of
frontier trade at this door have been evaluated in terms of marketing; problems
and troubles have been revealed and some solutions have been recommended.
Keywords: Border Trade, Gürbulak Customs


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.