İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ömer Torlak, Müjdat Özmen
1.743 693

Öz


Özet: Marka alıverişlerde önemli ve ayırt edici bir unsurdur. Pek çok
tüketici ürün tercihinde markayı ön plana almaktadır. Bu nedenle, marka
değerini artırma amaçlı pazarlama çabaları ön plana çıkmaktadır. Bugün
pazarda markası ile aranan çok sayıda ürün bulunmaktadır. Son yıllarda çok
sayıdaki marka arasında tercih edilen marka olmak ise kolay olmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Coca Cola ve Cola Turka kola markalarının
üniversite öğrencileri tarafından tercih edilme nedenlerini ortaya çıkarmaktır.
Çalışmada ayrıca, iki farklı kola markasını tercih eden öğrencileri birbirinden
ayıran kimlik tanımlamaları olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma
sonuçları, iki farklı kola markasını tercih etme nedenleri ile kimlik
tanımlamalarının farklılaştığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Kola markası, Marka tercihi, Kimlik tanımlaması

 

Abstract: Brand is an important and distinguishable component on
shopping. Many consumers have concentreted on brand at product preferences.
For this reason, marketing activities which are realised in order to increase
brand value become significant. Today, there are many products demanded by
their brand names in the marketplace. Recently, it is not easy to be the
preferable one among many brands proliferated.
The aim of this study is to prove reasons of Coca Cola and Cola Turka
brands preferences of the university students. Besides, it is examined that
whether there are any identities maket he students differentiated who prefere
two different cola brands, or not. Results indicate that reasons of two different
cola brand preferences and identity definitions of students are differentiated.
Keywords : Cola brand, Brand preference, Identity definition


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.