DEVELOPMENT DYNAMIC AND NORTH SOUTH RELATIONS: UNEQUAL EXCHANGE AND THE DILEMMA OF FOREIGN DEBT IN RELATION TO SOUTH KOREA SAMPLING (1990-2004)

Mehmet Şişman
1.253 441

Öz


Özet: Bu çalışma; öncelikle kalkınma kavramının kendisinin Kuzey-
Güney ilişkilerinin getirdiği sorunsal çerçevesinde incelenebileceği ön
hipoteziyle hazırlanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında II.Savaş’dan bu yana
süregelen ilişkiler içerisinde Kuzeyde üç ana alan ortaya çıkmıştır: Kuzey
Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya (Pasifik). 1970’li yıllarda kar oranlarının
düşme eğilimi, petrol ve diğer hammaddelerdeki spekülatif yaklaşımlarla
birleşince, Güneydeki kar olanakları Kuzeyin gereksinimlerine göre biçimlendi.
Bu Eşitsiz değişim ilişkisi mali ve teknolojik sonuçlar içeren unsurları içine
alarak 1990’larda değişik bir kulvara yaklaşmıştır. Ayrıca Kuzeyin doğrudan
uluslar arası yatırımları Güneydeki belirli ülkelerde yoğunlaşırken (Doğu Asya
ve Çin), mali hareketlilik tüm Güneyde gözlendi.1990’lı yıllarda Güneyin,
geçiş ekonomileri ve sahra altı Afrika hariç, Dünya ticaret hacmindeki payı
ortalama %8 civarı artmıştır. Çalışmada belirtilen Güney Kore örneklemesinden
de anlaşılacağı gibi ticaretteki artış çift yönlüdür.Bugün bir çok Güney
ülkesinde gözleneceği gibi ithalata bağımlı, katma değer yaratma kapasitesi
düşük bir yapı oluşmuştur. Bu olgu da Kuzeyin kendi içinde olduğu kadar
Güneyle arasındaki kutuplaşmayı artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kuzey ve Güney, Güney Kore, İhracattaki Katma
Değer, Dış Borçlar, Küreselleşme, Eşitsiz Değişim

 

Abstract: At this study, it is investigated economic relations between
North-South in terms of development in the South. After the Second War, In the
North, there have been appeared three main eras: North America (USA),
European Union and Japan (Pacific). In the 1970s, after the North has been
lived crises, there were two influences. One of them, USA (North America) has
been superiority against EU and Japan in the 1990s. Besides, North has invested
direct and indirect capital movement in the South. South has enhanced its
foreign trade in the world. But, at this study, South Korea’s export, which has
been, indicated a model for south, and is dependent on import and decreasing
value added in its export. The other South countries have also got same
situation. Brazil, Mexico China, Turkey, India, Indonesia and South Korea have
got indebted over 100 billion dollar in the 2000s. North polarizes with South
and itself. Unequal Exchange and the dilemma of debt have determined on the
North-south relations.
Keywords: North and South, South Korea, added value in export,
foreign debts, globalization, unequal exchange.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.