HARCAMA-VERGİ GELİRİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Harun Terzi, Sabiha Oltutular
2.119 3.419

Öz


Özet: Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için vergi gelirleri ve kamu
harcamaları arasındaki ilişki hem eşanlı denklem sistemi hem de zaman serisi
modelleri ile incelenmiştir. Granger nedensellik, Engle-Granger ile Johansen
koentegrasyon testleri kullanılarak değişkenlerin zaman serisi özellikleri
belirlenmiştir. Bu çalışmanın ampirik sonuçları vergi gelirleri ile harcamalar
arasındaki ilişkinin pozitif ve harcamalardan vergi gelirine doğru ve Türkiye
ekonomisinde harcama-vergi hipotezinin geçerli olduğunu (spend-tax
hypothesis) göstermektedir.
Anahtar kelimeler: vergi geliri, harcamalar, eşanlı denklem sistemi
nedensellik, zaman serisi

 

Abstract: This study utilizing both time series and simultaneous
equation systems investigates the relationship between tax revenues and
government spendings in Turkey. Cointegration tests are being utilized to
determine both time series characteristics and the direction of causality for the
variables. The direction of causality and elasticity have significant policy
implications. Empirical results of this study mainly support the evidence of
positive relation between tax revenues and government spendings. Moreover,
the results from Granger causality tests express unidirectional causality running
from tax revenues to government spendings and indicate the validity of spendtax
hypothesis for Turkey.
Keywords: tax revenues, government spendings, simultaneous equation
systems, causality, time series


Tam metin:

PDF