FİNANSAL AÇIDAN BAŞARILI OLAN İŞLETMELERLE BAŞARISIZ OLAN İŞLETMELER ARASINDA FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA FARKLILIKLARIN TESPİTİ

M. Yılmaz İçerli, G. Cenk Akkaya
1.568 2.778

Öz


Özet: Finansal başarısızlık, işletmelerin yükümlülüklerini hiç yerine
getirememesi veya güçlükle yerine getirebilmesi olarak tanımlanabilir. Bir
finansal başarısızlık durumunda, işgörenlerin motivasyonu bozulur ve daha
güvenli işletmelere geçmeye başlarlar. İşletmelerin hayatta kalabilmeleri
borçlarını ve varlıklarını yönetebilme yeteneklerine bağlıdır. Sonuç olarak
finansal başarısızlık, varlıklar ve borçlar modern finans ilkelerine göre
yönetilmediği zaman ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Performans, Finansal Başarısızlık, Rasyo Analizi

 

Abstract: Financial failure is defined as a condition where obligations
are not met or are met with difficulty. In a financial failure situation, employees
may become demotivated and best staff will start to move to posts in safer
companies. Firms survival depend on their ability to manage assets and
liabilities. Finally, financial failure appears because of assets and liabilities that
are not managed in accordance with fundamentals of modern finance.
Keywords: Performance, Financial Failure, Ratio Analysis


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.