GENEL İMALAT MALİYETLERİNİN DAĞITIMINDA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİ VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fikret Otlu, Yusuf Cahit Çukacı
1.355 1.100

Öz


Özet: Bu çalışmada faaliyet esaslı maliyetleme sistemi ile geleneksel
sistemlerin karşılaştırılması yapılmış olup, işletmelerin son yıllarda
karşılaştıkları çevresel maliyetler hakkında bilgi verilerek, çevresel maliyetlerin
bir genel imalat maliyeti olarak geleneksel ve faaliyet esasına dayalı
maliyetleme sistemine göre dağıtımı bir örnek yardımıyla gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genel İmalat Maliyetleri, Geleneksel Maliyetleme
Sistemleri, Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme, Çevresel Maliyetler

 

Abstract: In this study, differences between activity based costing and
traditional costing systems has been compared. At same time, it has been tired
to give information about environmental cost that firms have been faced in
recent years. Distribition of environmental costing, which has been seen an
overhead costing., has been made and examplified to the system of traditional
and activity based costing.
Keywords: Overhead Costing, Traditional Costing Systems, Activity
Based Costing, Environmental Costing.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.