BÜTÜNLEŞİK KALİTE-ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ekrem Cengiz, Birdoğan Baki, Taner Acuner
1.650 711

Öz


Özet: Günümüzde, sınırların ortadan kalktığı küresel pazarlarda hakim
olabilmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar ISO 9000 ve ISO
14000 gibi standartlara önem vermeye başlamışlar ve çok çeşitli alanlardaki
yönetim sistemlerine dayalı, hızlı bir gelişme gösteren bu standartların
birleştirilmesi fikrini gündemlerine almışlardır. Eğer bir firma ISO 9000
standartlarına uyumluluk gösterip bu sistemi bünyesinde oluşturmuşsa, ISO
14000 standardını bu sisteme adapte ederek birleştirilmiş tek bir yönetim sistemi
oluşturması kolaylaşacaktır. Her iki standardın da pek çok ortak unsurlarının
olması, bütünleşik bir sistemin kurulmasını sağlayabilecektir. Ayrıca bu iki
standardın birleştirilmesi önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bu
araştırmada, ISO 9000 ve ISO 14000 standartlarının birleştirilme imkanı
araştırılacak ve olası bir bütünleşmenin yararları açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: ISO 9000 ve ISO 14000 yönetim sistemlerinin
birleştirilmesi, ISO 9000 ve ISO 14000’in birleştirilmesinin faydaları, ISO
9000, ISO 14000.

 

Abstract: In the era of borderless trade, firms consider that international
standards like ISO 9000 and ISO 14000 are important for achieving
competitiveness and access to markets and with the fast-increasing popularity of
these standards in a widening variety of fields, firms take the idea that integrate
them in agenda. If an organization is already compliant with ISO 9000, It is well
on its way, an ISO 14000 system can be easily integrated with an existing
quality management system. There are a lot of common elements within both
the ISO 9000 and ISO 14000 management system which facilitate integration.
Combining ISO 9000 with ISO 14000 saves significant resource. In this
research, possibility of integration between ISO 9000 and ISO 14000 standards
is investigated and the benefits of this integration is explained.
Keywords: Integration of ISO 9000 and ISO 14000 management system,
benefits of integration ISO 9000 and ISO 14000, ISO 9000, ISO 14000.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.