RİZE İLİNDEKİ LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ

Kadir Cemil Akyüz, Tarık Gedik, İlker Akyüz, İbrahim Yıldırım
1.661 1.718

Öz


Özet: Girişimde bulunmak, bir iş sahası açmak ve bu doğrultuda devam
edebilmek, risklere katlanabilmek ve oluşacak zorluklara direnebilmekle
eşdeğerdir. Gelişmekte olan her toplum bünyesinde var olan girişimci
potansiyelini harekete geçirebilmek için gereken tüm tedbirleri almak ve
uygulamak çabası içerisindedir. Ülkemizin gelişmişlik bakımından istenilen
seviyelerinde olamayan Karadeniz Bölgesi genelinde var olan girişimci ruhun
ve yeteneklerin ortaya çıkarılması ve bölge gelişimine hız verilebilmesi
amacıyla Rize ilinde gerçekleştirilen ve genç nüfus temel alınarak yapılan
çalışma sonucunda, Rize ilinin istenilen nitelikte bir girişimci potansiyeline
sahip olduğu söylenebilir. Ancak tecrübesizlik ve çevre koşullarının çok iyi
analiz edilememesinden kaynaklanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi
devlet tarafından alınacak tedbirlerle mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimci, Rize

 

Abstract: Entrepreneurship means initiating and maintaining a job
while undertaking risks and challenging the potential difficulties. Developing
countries try to enhance the entrepreneurship potential of their nation and to put
this potential into practice. Karadeniz region of Turkey does not have the
desired development level. This study aims to explore entrepreneurship spirit
and abilities of Karadeniz region and thus to contribute the regional
development. Study was carried out in Rize province. It focused on young
population. According to this study, we can say that Rize has an
entrepreneurship potential at desired quality. However, government may
eliminate the constraints that come from inexperience and underestimating the
environmental factors.
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneur, Rize


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.