HARBERGER-LAURSEN-METZLER ETKİSİ: LİTERATÜR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Rahmi Yamak, Abdurrahman Korkmaz
1.857 1.052

Öz


Özet: Bu çalışma, herhangi bir ekonominin dış ticaret haddinde
meydana gelen pozitif (negatif) hareketlerin, diğer şeyler sabitken söz konusu
ekonominin dış ticaret dengesinde de pozitif (negatif) hareketlere neden
olacağını öngören Harberger-Laursen-Metzler (HLM) Hipotezi’nin, 1991:4-
2003:3 döneminde Türkiye ekonomisi bakımından geçerli olup olmadığını
incelemeyi amaçlamaktadır. Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre; dış
ticaret haddinden dış ticaret dengesine doğru, tek yönlü ve kısa dönemli bir
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak söz konusu nedensellik
ilişkisi, negatif yönlü olup; Türkiye ekonomisi bakımından HLM Hipotezi’nin
söz konusu dönemde geçerli olmadığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: HLM etkisi, dış ticaret haddi, dış ticaret dengesi

 

Abstract: The purpose of this study is to investigate whether Harberger-
Laursen-Metzler (HLM) Hypothesis suggesting that other things being constant,
positive (negative) movements occuring in the terms of trade on any country
induce also positive (negative) movements in trade balance of that country. The
hypothesis is found to be valid for Turkey in the period of 1991:4-2003:3.
According to Granger Causality Test, there is a unidirectional and short-term
causality relation between the terms of trade and trade balance. The causality
relation goes from the terms of trade to trade balance. However, the causality
relation is on negative direction by implying non-existence of HLM Hypothesis
forTurkey in that period.
Keywords: HLM effect, terms of trade, trade balance


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.