GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE "YENİ ÖZEL SEKTÖR" GELİŞİMİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ

M. Alper Demirbugan
1.174 382

Öz


Özet: Geçiş ekonomilerinde ‘yeni özel sektör gelişimi’ ekonomik
büyümenin kaynağını oluşturmaktadır. Ampirik veriler, geçiş sürecinde
büyümenin başlayabilmesi için toplam istihdam içinde ‘yeni özel sektör’ ün
payının %40 dolaylarında olması gerektiğini göstermektedir. ‘Yeni özel sektör’
Doğu Avrupa Ülkelerinde Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden daha hızlı
gelişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni özel sektör, Büyüme, Geçiş ekonomileri
Abstract: In Transition economies, ‘new private sector development’
is source of growth. Ampirical evidence suggests that new enterprices must
reach a threshold of around 40 percent in their contribution to employment
before they can become an engine of growth. Performance of ‘new private
sector development’ in Eastern European countries is better than that in
Countries of Independent States.
Keywords: New private sector, Growth, Transition Economies


Tam metin:

PDF