EŞBÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE'DE YAKIT TALEBİNİN ANALİZİ

Murat Nişancı
1.203 747

Öz


Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de yakıt talebinin kısa ve uzun dönem
esneklikleri eşbütünleşme ve hata düzeltme metodu ile tahmin edilmiştir. Süper
ve kurşunsuz benzin gelir esneklikleri, hem kısa hem de uzun dönemde esnektir.
Mazot gelir esnekliği ise her iki dönemde birden küçüktür. Benzin türlerinde,
kurşunsuz benzin dışında, ve mazotta fiyat esnekliği her iki dönemde
inelastiktir. Hata düzeltme terimi, her bir modelde istatistiki olarak anlamlıdır.
Bu da, kısa dönemde meydana gelen dengesizliklerin, modellerdeki
değişkenlerin birlikte hareket ile telafi edilerek, uzun dönem dengesinin yeniden
kurulduğunu gösterir.
Anahtar Kavramlar: Yakıt Talebi, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme,
Türkiye
Abstract: In this study, short and long term demand elasticities of
diesel and gasoline in Turkey are analyzed with co-integration and error
correction models. Short and long term income elasticities of super and
unleaded gasoline is elastic while income elasticity of diesel is less than unity in
both terms. Price elasticities of gasoline types -except unleaded gasoline- and
diesel are inelastic in both terms. The error correction terms in each models is
statistically significant. This shows that, it is adjusted by correcting
disequilibrium occurred in short term for each fuels, for establishing the long
term equilibrium.

Keywords: Fuel demand, Cointegration, Error Correction, Turkey


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.