KALİTE MALİYETLERİ ÖLÇÜMLERİNDE BELİRLENEN FIRSAT MALİYETLERİ

İhsan Yıldıztekin
1.403 801

Öz


Özet: Kalite, rekabetin en önemli unsurudur. sletmelerin sürekliligi
kavramı, toplam kalite yönetiminin strateji olarak kabul edilmesini zorunlu kılar.
Kalite; üst yönetim tarafından üretim girdilerinin tedarikinden alıcıların
hosnutlugunu saglamaya kadar uzanan süreçte, sürekli gelisimi ve ilk defada
dogruyu yapmayı amaç edinerek, kusursuzluk arayısına sistemli bir yaklasımdır.
Kıt kaynakların israfını önleme ve deger katmayan faaliyetlerden arınma
neticesinde düsük maliyet ve yüksek tatmin saglamak için kalite maliyetlerinin
hesaplanması gereklidir. Kalite maliyetlerini dogru hesaplamak, önemli bir yönetim
aracıdır. Yöneticiler, belirli zaman diliminde çesitli kısıtlamalar altında isabetli
kararlar alabilmeleri için yönetim muhasebecilerine çok sık basvururlar. Yönetim
muhasebecileri, kalite maliyetlerini tanımlarlar ve periyodik olarak hesaplayarak
rapor sunarlar. Maliyet farklılıklarından dogan alternatifler arasında seçim yapmada,
gerçek maliyet kalemi olmayan fırsat maliyetlerini raporlamak hayati önem
tasımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalite maliyetleri, kalite maliyeti ölçümleri, fırsat
maliyetleri

 

Abstract: Quality is the most important factor of competition. The
concept of the stability of the facilities makes it obligatory to adopt the total
quality management as a strategy. Quality is a systematic approach towards
seeking perfection and aims at permanent development and taking the right action
at the first time during the process which extends from the procurement of the
production inputs by the top management, to the contentment of the buyers. It
should eliminate the present improperties, faults and design deficits. The principle
is the customer in and the quality out. At the end of preventing waste of the scarce
sources and avoiding from the activities which do not add value, it is necessary to
calculate the quality costs in order to provide low cost and high satisfaction.
Estimating the quality costs properly is an important means of management. The
managers consult the management accountants to take right decisions under
certain limitations within various periods of time. Management accountants define
the quality costs and submit reports prepared periodically. In choosing among the
alternatives arising from cost differences, it is vital to report the opportunity costs
which do not involve real cost item.

Keywords: Quality costs, quality cost measurements, opportunity costs


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.