GLOBAL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARININ ÜRÜN SAHİPLİĞİNE GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ: DİNAMİK BİR YAKLAŞIM

Yunus Dursun
1.239 287

Öz


Özet: Bu çalısmanın amacı, global pazar bölümlerinin belirli bir
zaman döneminde istikrarlı bir yapıya sahip olup olmadıgını; eger degil ise,
pazar bölümlerinin büyüklüklerinin ve özelliklerinin nasıl degistigini ortaya
koymaya çalısmaktır. Bu amaçla, hiyerarsik olmayan kümeleme analizi
kullanılarak, 1990, 1995 ve 2001 yılları için 22 dayanıklı tüketim malının
sahipligine göre 54 ülke üç pazar bölümüne (az, orta ve çok sayıda sahip
olanlar) ayrılmıs ve bu bölümlerin üyeleri, büyüklükleri ve özellikleri
incelenmistir. Çalısmanın sonuçları, çalısmaya konu olan zaman periyodu
içerisinde pazar bölümlerinin büyüklüklerinde önemli degismeler oldugunu
ortaya koymustur. Bazı makro degiskenlerdeki degismelere ilave olarak, bazı
ülkelerin pazar bölümleri degismis; bu da, pazar bölümlerinin büyüklüklerini ve
özelliklerini degistirmistir.

Anahtar Kelimeler: Global pazar bölümlendirme, kullanım sıklıgı,
dayanıklı tüketim malları.

 

Abstract: This study aims to discover whether the global market
segments are stable for a given period; and if not, to determine how their sizes
and characteristics have changed. For these purposes, using nonhierarchical
cluster analysis, 54 countries were classified into three segments (light, medium
and heavy users) according to usage-rates of 22 durable goods for the years of
1990, 1995 and 2001; and the members, sizes and characteristics of these
segments were examined. The results of the study have revealed some important
changes in the sizes of the segments during the studied period. In addition to
changes in several macro variables, some members (countries) of the segments
could shift their cluster, which also change the size and characteristics of the
segments.

Keywords: Global market segmentation, usage rates, durable goods.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.