İŞLETMELERİN DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI MODELİ: Dağıtım Koşullarının Ağır Olduğu Türkiye'deki Doğu ve Kuzey İlleri Üzerine Örnek Bir Uygulama

Ahmet Ergülen
1.320 340

Öz


Özet: Literatürdeki mevcut çalısmalar dagıtım giderlerini minimize
etmede dogrusal programlama modellerinin kullanılabilecegini isaret etmekte
olup isletmelerin bir çogu, özelliklede ekonomik olarak gelismislik düzeyi
yüksek olmayan ve fiziki dagıtım kosullarının zor oldugu illere dagıtım
yapanlar, bu modellerden etkin olarak yararlanmamaktadırlar. Fiziki dagıtım
kosullarının agır oldugu illere dagıtım yapan firmanın dagıtım maliyetini
minimize etmeyi saglayacak model olusturmayı hedefleyen bu çalısmada,
öncelikle örnek olarak seçilen firmanın dagıtım sistemindeki rut planı
belirlenmistir. Mevcut plan dogrultusunda firmanın toplam dagıtım maliyeti
tespit edilip, aynı dagıtım sistemi ve firma degerleri esas alınarak model
kurulmustur. Bu çalısma, modelle yapılan dagıtım maliyetinin fiilen gerçeklesen
dagıtım maliyeti ile karsılastırıldıgında, dagıtım maliyetinin minimize edildigini
göstermektedir. Çalısma sonucu, batı illerini baz alarak yapılan çalısmalara
paralel olarak dagıtım maliyetlerinin minimize edilmesinde tamsayılı dogrusal
programlama modeli daha avantajlı bir dagıtım sistemini öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tamsayılı Dogrusal Programlama, Dagıtım
Maliyeti, Matematik Model, Alternatif Dagıtım Sistemi

 

Abstract: Existing studies in the literature suggest that, linear
programming could be used in minimising distribution costs. However, most of
the firms, particularly firms that are distributing to the cities that are not
economically well developed and have a difficult environmental conditions for
distribution, are not using the linear programming effectively to reduce the
distribution cost. This study aims to set up a model to minimise the distribution
cost of firms that have to distribute to the cities that have difficult
environmental conditions. In this study, first, the route plan of the sampled firm
was determined and the actual distribution cost on the basis of the plan was
determined. We then set up a model for the firm by taking into account the same
distribution system. The result of this study showed that, calculated distribution
cost on the basis of the model set up in this study minimised the actual
distribution cost. The result of this study, which is in line with the results of
studies carried out in the western cities that are economically developed, suggest
that, in minimising the distribution cost, in the linear integer programming
model gives rise to an important distribution system that have an advantages
over other alternative distribution systems.

Keywords: Linear-Integer Programming, Distribution Cost,
Mathematical Model, Alternative Distribution Systems


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.