A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARI VE BU KİŞİLİK YAPILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Ufuk Durna
4.166 13.132

Öz


Özet: Fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden pek çok farklılıklar
gösteren insanlar, bunun sonucunda olayları ve olguları da farklı sekilde
yorumlarlar. Bu farklılıklar kisiligin temelini olusturur. Kisilik insanların
çevreyle iliskilerini etkiler ve duygu, düsünce ve davranıslarına yön verir. A tipi
davranıs biçimine sahip birey asırı rekabetçi, sabırsız, kendisini isine adamıs ve
zamana karsı duyarlıdır. B tipi davranıs biçimine sahip bireyse, zamanla daha az
çatısma halinde, yasama karsı daha dengeli ve rahat bir yaklasım içersindedir.
Bu çalısmada, A ve B tipi kisilik yapısı ile bir takım degiskenler arasında iliski
arastırılmıstır. Sonuçta, bu degiskenlerden ailenin gelir düzeyi ve ailenin ikamet
ettigi yer ile A ve B tipi kisilik yapıları arasında anlamlı bir iliski bulunmustur.
Bundan baska kisilik yapısı ile; cinsiyet, bitirilen lise türü, üniversitede ögrenim
görülen okul gibi demografik, çevresel ve sosyal degiskenler arasında iliski
gözlenmemistir.

Anahtar Kelimeler: Kisilik Yapıları, A ve B Tipi Kisilik Yapısı,
Kisilik Yapıları ve Bireysel Faktörler

 

Abstract: Individuals who naturally differ from many aspects such as
mental, physical, and emotional also interpret events differently. These
differences form the essence of ones’ ‘personality.’ Personality effects an
individual’s relations with his environment and directs his emotions, thoughts
and behavior, too.Type A individuals are extremely competitive, highly work
oriented, impatient and sensitive to time. Type B individuals are with less
conflict with both other people and time and have a more balanced and relaxed
life style. This study attempts to explore the relations between Type A and Type
B personality characteristics and some variables. It has been found that there
exist significant relations between Type A and Type B personality and level of
family income and the place where family reside (village, town, and city).
However, the study found no significant relations between the Type A and Type
B personality characteristics and some demographic, environmental and social
variables including individual’s sex, the type of schools he graduated.

Keywords: Personality Characteristics, Type A and Type B
Personality Characteristics, Personality Characteristics and Individual Factors


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.