İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN YENİLİK VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Rıfat İraz
1.827 4.106

Öz


Özet: Günümüzde bilgi ve bilisim teknolojisi, rekabetçilik ve yenilik ile
ilgili örgütsel stratejik kararlar için kritik önem arz eden basarı faktörleridir.
Bilgi gelistirmenin personel gelistirme ve personel özellikleri ile iliskisi
düsünüldügünde, bu çalısma yenilik ve rekabetçilik arasındaki iliskilerin
anlasılmasına yararlı görüsler sunmaktadır. Bu yaklasım rekabetçi olabilmek
için bilgi yönetiminin rolü ve bilgi gelistirmenin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalısma aynı zamanda; bilgi yönetimi, rekabetçilik ve yenilik arasındaki
iliskiye özel olarak yogunlasan kavramsal bir model de sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Yenilik, Rekabetçilik, Yönetim

 

Absract: Nowadays, the knowledge and information technology are
critical success factors for organizational strategic decisions which related with
innovation and competitiveness. When considering how knowledge
development is related with personel characteristics and personel development,
this study provide usefull insights to understand relationship between
innovation and competitiveness. This approach point out the importance
knowledge development and the role of knowledge management in order to be
competitive. This study presents also a conceptual model, with special focus on
the relationship between knowledge management, competitiveness and
innovation.

Keywords: Knowledge, Innovation, Competitiveness, Management


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.