AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINA BİR BAKIŞ

Alaattin Kızıltan, Yasemin Kaya
1.390 551

Öz


Özet: Avrupa’da bir birlik yaratma düsüncesi bu kıtada devletlerin
ortaya çıkması kadar eskidir. AB’nin nihai amacı siyasi bütünlesmedir. Bu
baglamda ortak dısisleri ve savunma politikası (ODSP) siyasi bütünlesmenin
gerçeklesmesine katkı saglayacak belki de en önemli unsur olmaktadır. Birligin
II.dünya savasından sonra gerek mevcut üyeler arasındaki entegrasyon derecesi
gerek genisleme konusunda elde ettigi basarıdan, daha çok ekonomik boyutuyla
bahsedilmektedir. Aynı basarının siyasi bütünlesme ve ODGP’de gösterilmedigi
görülmektedir. Bu konuda üye ülkelerin daha fazla gayret göstermeleri ve
kurumsallasmayı ileri götürerek yetkilerin uluslar üstü otoriteye devri
konusunda tüm ülkelerin mutabakatı gerekmektedir. Siyasi bütünlesme ve
ODGP’de mutabakat saglanmadan AB’nin dünya platformunda istedigi konuma
kavusması mümkün degildir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birligi, Dısisleri ve Savunma Politikası,
Siyasi Bütünlesme.

 

Abstract: The thought of creating a union in the Europe goes further
back. The main purpose of the European Union (EU) is political integration.
Common Foreign and Security Policy (CFSP) is maybe the most important
element to contribute to realisation of political integration. The success in
integration degree among the member countries and enlargement of the Union
after the World War II is mostly economic. But it is not true for the political
integration and CFSP. The members have to try hard and reach a consensus on
transfering authorities to a supra-national authority on this subject. It is not
possible for the EU to take the place which it wants on the world platform
without a consensus on the political integration and CFSP.

Keywords: European Union, Common Foreign and Security Policy ,
Political Integration


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.